Cukrzyca i niedosłuch. Co mają wspólnego?

  • 2

Częstotliwość występowania cukrzycy w ostatnim czasie znacząco wzrosła. Alarmująca sytuacja przyczyniła się do przeprowadzenia licznych badań nad czynnikami ryzyka cukrzycy. Dogłębna analiza z 2013 roku wykazała istnienie związku między cukrzycą a ryzykiem niedosłuchu. Kto może być w grupie ryzyka?

Już w latach 90. minionego stulecia prowadzono badania nad istnieniem związku pomiędzy cukrzycą a uszkodzeniami słuchu. Nie sformułowano wówczas żadnych wniosków. Dziś wiemy już, że istnieje powiązanie między dwoma schorzeniami.

Zauważono, że ryzyko niedosłuchu u osób z cukrzycą jest 2,15 raza większe niezależnie od wieku. Warto dodać, że częstość przypadków niedosłuchu u cukrzyków utrzymuje się na podobnym poziomie z przypadku cukrzycy typu I i II.

Pacjenci z cukrzycą słyszą gorzej?

A zatem pacjenci z cukrzycą typu II charakteryzują się gorszym słyszeniem w porównaniu z osobami niedotkniętymi tą przypadłością. Pogorszenie słyszenia u cukrzyków z tej grupy zaobserwowano w całym zakresie częstotliwości. Zakres 6000 – 8000 Hz to przedział, w którym gorsze słyszenie było najbardziej wyraźne. Do tego diabetycy w średnim wieku stanowią grupę podwyższonego ryzyka wystąpienia niedosłuchu.

Rozpowszechnienie niedosłuchu u osób z cukrzycą typu I jest porównywalne z grupą cukrzyków typu II. To oznacza, że przedstawiciele tej grupy w nie mniejszym stopniu narażeni są na pogorszenie słuchu. Do tej pory nie przeprowadzono jednak systematycznych analiz potwierdzających silny związek cukrzycy typu I z niedosłuchem. Poczynione wnioski oparte są wyłącznie o przeprowadzone w ostatnich latach obserwacje.

Niedosłuch na liście powikłań

Podwyższony poziom cukru we krwi, niewyrównana cukrzyca stanowią przyczynę wielu schorzeń. Zwykło wymieniać się tutaj uszkodzenia serca, naczyń krwionośnych, nerek oraz nerwów. Dziś wiadomo, że cukrzyca może być przyczyną pogorszenia wzroku, a nawet ślepoty. Ciągle jednak na liście powikłań nie pojawia się niedosłuch.

Obserwacje z przeprowadzanych badań prowadzą do wniosku, że warto kierować diabetyków na badania słuchu. Tę praktykę z powodzeniem stosuje się w USA już od 7 lat. W ten sposób włączono badania słuchu do zestawu obowiązkowych badań, na które kierowani są amerykańscy pacjenci ze zdiagnozowaną cukrzycą.

Badania słuchu jako ważny element leczenia cukrzycy

Kolejny wniosek płynący z przeprowadzonych do tej pory analiz mówi jasno, że niedosłuch należy definiować jako m.in. powikłanie cukrzycowe. Stąd też diagnozowanie oraz rehabilitacja słuchowa powinny stanowić nieodłączny element leczenia cukrzycy.

Do tej pory nie wyjaśniono stopnia powiązania cukrzycy typu I z niedosłuchem. Posiadamy jednak dowody na powiązanie cukrzycy typu II z uszkodzeniami słuchu. W Polsce osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą nie są jeszcze kierowane na obowiązkową kontrolę słyszenia. Każda osoba z podwyższonym poziomem cukru może jednak zgłosić się samodzielnie na bezpłatne badania słuchu w swojej okolicy i uzyskać bezpłatną poradę, w jaki sposób zatroszczyć się o swoje słyszenie.

Gdzie wykonać badanie słuchu?

Jesteś mieszkańcem Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania czy innego dużego miasta? A może mieszkasz w niedużej miejscowości? Główną ideą [...]

  • 3

Niedosłuch tonów wysokich. Co to oznacza?

Niedosłuch objawia się na wiele różnych sposobów: nadmiernie podgłaśniamy radio lub telewizor, umykają nam głoski, wyrazy, a niekiedy [...]

  • 6
Przejdź do góry